Vyberte stranu

Čerpadlá môžu disponovať rôznymi funkciami. Práve preto, že sa ich účel používania líši, mali by ste výberu venovať zvýšenú pozornosť. Nie sú totiž len povinnou výbavou záhradkárov, ale tiež praktickým pomocníkom na odčerpanie vody z bazénu, zo studne, žumpy či na zásobovanie domácnosti vodou.

Aby čerpadlo slúžilo spoľahlivo a dlhodobo, je potrebné vybrať si správny typ, ktorému prislúchajú odporúčané hodnoty a vlastnosti. Používanie neadekvátneho modelu v nehostinných podmienkach môže spôsobiť jeho poškodenie, často trvalé. Dodržiavajte preto niekoľko základných podmienok.

Náš tip: Nakupujte v overených eshopoch! TPD Hej, 4home ponúkajú nábytok a iné domáce zariadenia za výhodnejšie ceny.

Viac Informácii

Na čo slúži kalové čerpadlo?

Kalové čerpadlo je určené k čerpaniu znečistenej a odpadovej vody, splaškov, fekálií, naplavenín, priemyselných kalov a kvapalín s prímesou pevných alebo iných nečistôt. Aj v tomto prípade, keď už viete, že pôjde o kalový typ čerpadla, záleží na tom, či si vyberiete základný alebo špeciálny variant. Rozhodnutie je totiž podmienené mierou znečistenia.

Na rozdiel od bežných ponorných čerpadiel sú kalové skonštruované tak, aby mohli odčerpať aj vodu s vyššou hustotou a obsahom rôznych nečistôt. Keďže sú ich podmienky na prácu náročnejšie, prispôsobujú sa im tiež materiálovo. Odolnými materiálmi sú napríklad tvrdené plasty alebo nehrdzavejúca oceľ.

 

Vyberte si z ponuky produktov, ktoré by ste môhli potrebovať!

AL-KO DIVE 6300/4 - ponorné tlakové čerpadlo

tlačidlo

Sharks Kalové ponorné čerpadlo s reznými nožmi

tlačidlo

Čerpadlo kalové ELPUMPS BT 6877 K

tlačidlo

DOMÁCA VODÁREŇ SH800W

DOMÁCA VODÁREŇ SH800W

tlačidlo

Kalové čerpadlo s rezacím nožom

Kalové čerpadlo musí disponovať dôležitou vlastnosťou, a to maximálnou priechodnosťou pevných častí. Pri výbere si preto všímajte práve hodnotu priechodnosti, ktorá vám stanoví, aké veľké prímesy v kvapaline môžu prejsť prístrojom bez toho, aby došlo k upchatiu.

Na domáce využitie postačuje väčšinou maximum päť centimetrov, u priemyselných sa tento údaj zvyšuje. Pri čerpaní vody s kusovými nečistotami či s väčším množstvom pevných látok je kalové čerpadlo vybavené rezacím nožom. Ten zabezpečuje ich rozmelnenie ešte pred nasatím, aby došlo k plynulému priebehu odčerpávania.

Pravdou je, že v závislosti od typu kalových prímesí hrozí ich zamotanie, čomu sa dá predísť už spomínanými kvalitnými materiálmi kalového čerpadla. To je dôležité najmä vtedy, ak viete, že čerpadlo bude vystavené namáhavejšiemu prostrediu.

 

Kalové čerpadlo na žumpu a fekálie

Ide o výkonnejšie a odolnejšie modely čerpadiel, ktoré okrem znečistenej a odpadovej vody dokážu odčerpať kusové vláknité častice, akými sú napríklad splašky, bahno, fekálie či rôzne poľnohospodárske kaly. Zvyčajne sú vybavené už spomínaným drvičom v podobe rezacieho noža. Tieto typy čerpadiel nie sú vhodné na odčerpávanie pieskovitej vody.

Čerpadlá do septikov vyžadujú špeciálne odolné materiály, ktoré vydržia prítomnosť agresívneho prostredia. Vďaka nim je možné aj ich trvalé umiestnenie v týchto nehostinných podmienkach.

Výbava v podobe plavákového spínača zaisťuje automatické zapnutie a vypnutie čerpadla, a to podľa úrovne hladiny vody. Tá je odčerpaná do maximálnej možnej úrovne, ktorú ohlási práve vypnutím. Týmto spôsobom je kalové čerpadlo chránené od tzv. fungovania na sucho, ktoré by ho mohlo poškodiť.

Náš tip: Nakupujte v overených eshopoch! TPD Hej, 4home ponúkajú nábytok a iné domáce zariadenia za výhodnejšie ceny.

Viac Informácii

Kalové čerpadlo na znečistenú a odpadovú vodu

V tomto prípade sa znečistenou vodou myslí dažďová voda, napríklad i v zatopenom suteréne alebo garáži, voda z bazéna, jazierka, rybníka, zo zbernej nádrže či voda, ktorá neobsahuje splašky a piesok. Ak by ste chceli odčerpať i tento druh kalu, znížili by ste životnosť čerpadla alebo by ste ho poškodili na trvalo.

Ako sme už naznačili, využitie nájde najmä pri odčerpávaní po povodniach, no taktiež je vhodným pomocníkom pri prácach v exteriéri. Avšak pozor. Ponorné kalové čerpadlo nie je zároveň tlakovým prístrojom. Vodu síce prečerpá, no nevytvorí tlak napríklad na polievanie záhrady hadicou.

 

Kalové čerpadlo na čistenie studní a abrazívne vody

Do tejto kategórie spadajú špeciálne drenážne čerpadlá, ktoré sú schopné odčerpať aj vysoko abrazívne látky, ako napríklad piesok alebo kamenná drť. Tie výkonnejšie i prímesy sedimentov, ako napríklad íl alebo bahno.

Základný rozdiel od ostaných typov čerpadiel spočíva opäť v materiáli, no tento raz sa netýka iba konštrukcie, ale predovšetkým obežného kolesa. Vďaka vysokolegovanej oceli totiž nedochádza k jeho obrusovaniu, čo pochopiteľne predlžuje životnosť čerpadla, uľahčuje údržbu a udržiava dlhodobo konštantný výkon.

 

Ako vybrať kalové čerpadlo?

Pri výbere čerpadla potrebujete zvážiť niekoľko základných kritérií. To platí aj vtedy, ak ste ho zúžili iba na kategóriu kalových prístrojov na odčerpávanie vody. Delia sa totiž na niekoľko ďalších, už spomínaných typov. Do úvahy treba pritom brať nielen účel použitia, ale aj parametre čerpadla.

Všímať by ste si mali predovšetkým:

  • mieru zakalenia vody, ktorú plánujete odčerpať, to znamená dažďovú a odpadovú, splaškovú, s fekáliami alebo s abrazívnymi prímesami
  • výtlak čerpadla, ktorý udáva, do akej výšky dokáže vytlačiť vodu; s tým súvisí i samotný výkon
  • prietok čerpadla, ktorý udáva, aké množstvo vody a za aký čas odčerpá
  • hodnotu priechodnosti nečistôt vo vode, pričom vždy je dobré mať menšiu rezervu
  • ovládanie, ktoré môže byť manuálne alebo riadené plavákovým spínačom
  • ďalšie funkcie, napríklad v podobe rezných nožov slúžiacich na eliminovanie nečistôt
  • príslušenstvo, ktoré zahŕňa napríklad hadicu na kalové čerpadlo, spúšťacie lano, inštalačný materiál a podobne

 

Vyberte si z ponuky produktov, ktoré by ste môhli potrebovať!

AL-KO DIVE 6300/4 - ponorné tlakové čerpadlo

tlačidlo

Sharks Kalové ponorné čerpadlo s reznými nožmi

tlačidlo

Čerpadlo kalové ELPUMPS BT 6877 K

tlačidlo

DOMÁCA VODÁREŇ SH800W

DOMÁCA VODÁREŇ SH800W

tlačidlo

Kde nakúpiť?

Aj keď existujú tiež povrchové kalové čerpadlá, práve tie ponorné, s ktorými sme vás oboznámili, si so znečistenou vodou poradia najlepšie. Ak ste si urobili v rámci danej kategórie lepší prehľad, navštívte eshop 4home.sk a poobzerajte sa po novom pomocníkovi do domácnosti.

Široký sortiment ponúkajú i eshopy TPD.sk alebo Hej.sk kde si vďaka parametrom môžete zjednodušiť a zrýchliť výber. Nápomocný bude nielen popis produktov, ale tiež rady ochotného personálu, napríklad prostredníctvom chatu. Práve zákaznícky servis majú tieto eshopy na vysokej úrovni!

 tpd
 hej sk
Kalové čerpadlo by mal vlastniť každý majiteľ rodinného domu. Pozrite sa, prečo
5 (100%) 5 hlasov