Vyberte stranu

Kabeláž je základným elektrotechnickým vybavením, ktoré slúži k prepojovaniu technologických dielov, prvkov a celkov. Káble sa medzi sebou odlišujú predovšetkým charakteristikou, ktorú rozvádzajú, či už je to napätia alebo signál, či dáta. Podľa tejto charakteristiky sú vytvorené vnútorné zväzky káblov, implementované jadrá vodičov a definovaná koncovka alebo konektor, ktoré sa nasledovne prepájajú s o vstupmi technologických dielov. Každý kábel v rámci zapojený v zariadení by mal mať presne stanovenú značku, ktorá odpovedá jeho zakresleniu v schéme zapojenia a realizačnej dokumentácii prístroja. Táto značka býva špecifikovaná konkrétnym systémom značenia a na kábel alebo vodič pripínaná pri príprave alebo inštalácii, aby nedochádzalo k prípadnej zámene.

Požiadavky na prostriedky pre označovanie káblov

Pri výbere vhodných identifikátorov pre oznacovanie kablov je nutné brať v úvahu predovšetkým požiadavky na ich trvanlivosť, a to aj s ohľadom na implementovanú značku. Štandardne sú u identifikátorov sledované nasledujúce parametre:

 • systém montáže (mechanizmus uchytenia na kábel)
 • rozsah teploty, v ktorej je možné identifikátor používať a nedochádza k jeho zrýchlenému starnutiu alebo zničenou
 • trieda horľavosti
 • maximálny priemer kábla, na ktorý je možné identifikátor bezpečne a spoľahlivo prichytiť

Vedľa týchto základných vlastností je možné vyberať identifikátory podľa sekundárnych vlastností, ktorými sú predovšetkým spôsob označenia, farba a najmä materiál udávajúci jeho predpokladanú pevnosť a pružnosť. Identifikátory sa najčastejšie vyrábajú z týchto materiálov:

 • plasty (polyamid, polyolefíny, PVC)
 • bavlnená tkanina
 • kovy (hliník, nehrdzavejúca oceľ)

Aplikácie identifikátorov z rôznych materiálov¨

Materiálové riešenie definuje aplikáciu konkrétneho typu identifikátora. Podľa základného prevedenia (s ohľadom na použitý materiál) sú ďalej rozoznávané tieto montážne typy:

 • samolepiace
 • vtlačovacie
 • západkové
 • zásuvné
 • určené pre montáž na dosky plošných spojov technológiou THT

Samolepiace identifikátory sú obvykle vyrábané z fólie, ktorá umožňuje vpisovanie alebo potlač značkami. Rovnakým spôsobom sa uplatňuje bavlnená tkanina s polyamidovým povrchom. Tieto typy majú najnižší teplotný rozsah použiteľnosti a aplikujú sa do suchých prevádzok so stabilnými podmienkami. Pre náročnejšie okolité charakteristiky zahrnujúce vyššie dynamické namáhanie a teplotné zmeny je potrebné používať pevnejšie plastové identifikátory s chránenou potlačou, prípadne kovové, do ktorých je špecifické označenie možné vyryť. Všetky identifikátory by sa na vodiče či káble mali osadzovať z obidvoch strán a tak, aby bola značka vždy čitateľná. Pre označovanie káblov vyberajte vždy také materiály, ktoré majú minimálnu životnosť kabeláže alebo jej izolácie.

Parametre prvkov pre označovanie kabeláže
Ohodnoťte tento príspevok.